Illustrācijas

Skices • reklāmas kampaņām • web baneriem

Zīmējumi "LIFE Coastlake" projektam

Zīmējumi • grafiskais dizains projektam "EKOenerģija"

Zīmējumi • illustrācijas • "3 Tēva dēla" projektam

Agra Dage KĀ KADIĶĪTIS SPĪVS  • 2008 • strādājot aģentūrā "DUE"

Māris Lasmanis, Pēteris Brūvers SIRDS AR SIRDI DRAUDZĒJAS
2009 • strādājot aģentūrā "DUE"